Вчена рада факультету

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ПРИРОДООХОРОННОГО ФАКУЛЬТЕТУ
1. Чугай Ангеліна Володимирівна – декан природоохоронного факультету,
к.геогр.н., доц.;
2. Колісник Алла Вікторівна – заступник декана природоохоронного факультету з
навчально-методичної роботи, к.геогр.н., доцент кафедри екології та охорони
довкілля;
3. Кузьмина Вікторія Анатоліївна – заступник декана природоохоронного
факультету з виховної роботи, старший викладач кафедри екології та охорони
довкілля;
4. Соборова Ольга Михайлівна – заступник декана природоохоронного
факультету з міжнародної діяльності, к.геогр.н., асистент кафедри водних
біоресурсів та аквакультури;
5. Пилип’юк Віктор Вікторович – голова ради з НДРС природоохоронного
факультету, к.геогр.н., старший викладач кафедри гідроекології та водних
досліджень;
6. Чернякова Оксана Іванівна – вчений секретар Вченої ради природоохоронного
факультету, старший викладач кафедри екології та охорони довкілля;
7. Сафранов Тамерлан Абісалович – зав. кафедрою екології та охорони довкілля,
д.г.-м.н., професор;
8. Лобода Наталія Степанівна – зав. кафедрою гідроекології та водних досліджень,
д.геогр.н., професор;
9. Гриб Олег Миколайович – доцент кафедри гідроекології та водних досліджень,
к.геогр.н.;
10. Лоєва Інеса Дмитрівна – зав. кафедрою екологічного права і контролю,
д.геогр.н., проф.;
11. Швидченко Ірина Георгіївна – голова циклової комісії з правових дисциплін,
к.ю.н., доцент кафедри екологічного права і контролю;
12. Губанова Олена Ростиславівна – зав. кафедрою економіки
природокористування, д.е.н., проф.;
13. Дем’яненко Світлана Георгіївна – доцент кафедри економіки
природокористування, к.е.н.;
14. Шекк Павло Володимирович – зав. кафедрою водних біоресурсів та
аквакультури, д.с.-г.н., професор;
15. Пентилюк Роман Сергійович – доцент кафедри водних біоресурсів та
аквакультури, к.с-г.н.;
16. Софронков Олександр Наумович – зав. кафедрою хімії навколишнього
середовища, д.т.н., професор;
17. Шевченко Валентин Федорович – доцент кафедри хімії навколишнього
середовища, к.т.н.;
18. Герасимов Олег Іванович – зав. кафедрою загальної та теоретичної фізики, д.ф.-
м.н., професор;
19. Курятников Владислав Володимирович – доцент кафедри загальної та
теоретичної фізики, к.ф.-м.н.;
20. Худякова Марія Віталіївна – член РСС ОДЕКУ, студент гр. Еп-18;
21. Артвіх Юлія Олександрівна – студент гр. Е-21п;
22. Вакарова Валерія Володимирівна – студент гр. Е-31;
23. Шкрум Зоряна Іванівна – член РСС ОДЕКУ, студент гр. ЕК-35.

Comments are closed