Кафедра водних біоресурсів та аквакультури

Підрозділ: Кафедра водних біоресурсів та аквакультури
Вид підрозділу: Кафедри
Будинок: Навчально-лабораторний корпус №2
Кабінет:
Телефон:  +38 048 785 27
E-mail:  biores@odeku.edu.ua
Завідувач кафедри: д. с.-г. н., професор Шекк Павло Володимирович

Опис: Завідувач кафедри

Загальна інформація

Підготовка студентів

Наукова діяльність та міжнародне співробітництво

Comments are closed