Лабораторія екологічних досліджень

ЛАБОРАТОРІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

27 червня 2000 року на базі лабораторії екологічної експертизи була створена лабораторія екологічних досліджень. Завідуючою лабораторії призначена Нєдова Л. В. Одна з головних функцій лабораторії – впровадження новітнього програмного забезпечення для проведення практичних занять, поповнення бази даних статистичної обробки екологічної інформації для курсового та дипломного проектування, кваліфікаційних магістерських робіт.

В лабораторії представлені наступні прилади для проведення екологічних досліджень:

  • вимірювач шуму та вібрації ВШВ-003-М3, який використовується для визначення джерел і характеристик шуму та вібрацій;
  • спектрометр енергій гама-випромінювань СЕГ-001п-АКП-С-663, який призначений для ідентифікації гама-випромінюючих радіонуклідів;
  • спектрометр енергій гама-випромінювань сцинтиляційний СЕГ-001п-АКП-С-63, який призначений для ідентифікації та визначення питомої активності радіонуклідів при радіологічному моніторингу у пробах ґрунту, води, повітря та рослин;
  • МЕЛ (міні-експрес-лабораторія) «Інспектор-кейс-1» – призначена для експрес визначення (контролю) вмісту в повітрі робочої зони промислових викидів підприємств різних шкідливих речовин;
  • аналітичний комплект «ЕКОТЕСТ-ВА» в комплектації з модулем ЕМ-04 – призначений для вимірювання масових концентрацій іонів міді, свинцю, кадмію та цинку в пробах питної, природних та очищених стічних водах на полярографі з електрохімічним датчиком «Модуль ЕМ-04»;
  • індивідуальний газоаналізатор ІГС-98 моно оксиду вуглецю (СО) «МАК-СВ» – призначений для безперервного контролю концентрації моно оксиду вуглецю (СО) в атмосфері промислових зон;
  • вимірювач напруги поля промислової частоти ПЗ-50, який призначений для вимірювання середньоквадратичного значення напруги електричного та магнітного поля промислової частоти (50Гц).

Comments are closed