Лабораторія хімії навколишнього середовища

Підрозділ: Навчальна лабораторія хімії навколишнього середовища
Вид підрозділу: Лабораторії
Будинок: Навчально-лабораторний корпус №2
Кабінет: 105, 106, 111, 112, 113, 116, 118
Телефон: (048)-785-27-11
Завідувач лабораторії: Гриб Катерина Олександрівна

Загальна інформація про діяльність лабораторії

Навчальна лабораторія хімії навколишнього середовища призначена для проведення лабораторних робот з дисциплін: «Хімія з основами біогеохімії», «Загальна хімія», «Хімія», «Гідрохімія та біохімія гідробіонтів» для студентів (денної та заочної форми навчання) екологів 1-2-го курсів, гідрометеорологів 1-го курсу; водних біоресурсів та аквакультури 1-2-го курсів.

Співробітники лабораторії беруть участь в експлуатації обладнання лабораторії, перевірці приладів, підготовки обладнання та хімічних реактивів для проведення лабораторних занять, здійснюють науково-методичне забезпечення занять з дисциплін кафедри.

Лабораторія забезпечує проведення експериментальних досліджень кафедри та роботу студентського наукового гуртка «Хімічний аналіз води».

Обладнання лабораторії

Кожне приміщення лабораторії обладнане витяжними шафами, хімічними столами з підключенням до електромережі, мийками.

Для проведення лабораторних робіт є в достатній кількості необхідні реактиві та хімічний посуд.

Устаткування лабораторії:

 • Штативи універсальні металеві;
 • Терези технохімічні з рівновагами;
 • Терези аналітичні;
 • Аквадистилятор електричний ДЭ-10;
 • Мішалка магнітна ММ-5;
 • Колориметри фотоелектричні концентраційні КФК-2 УХЛ4.2;
 • Полярограф ПУ-1;
 • Аналізатор вмісту нафтопродуктів у воді лабораторний АН-2;
 • Аспіратор універсальний постовий АУП-4;
 • Насос Камовского;
 • Електропіч опору трубчата лабораторна СУОЛ-0,4.4/12-М2-У4.2;
 • Сушильна шафа;
 • Термостат водяний 1ТЖ-0-03;
 • Фотометр полум’яний автоматизований ПАЖ-3;
 • Млин лабораторний «Циклон» МЛ-1;
 • Spektronom 402 (фотоелектричний фотометр);
 • Спектрофотометр СФ-46;
 • рН-метр мілівольтметр рН-150;
 • Універсальні йономіри ЭВ-74;

Comments are closed