Завідувач кафедри

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ ТА АКВАКУЛЬТУРИ

Завідувач кафедри – Шекк Павло Володимирович, доктор сільськогосподарських  наук, професор.

Шекк Павло Володимирович закінчив у 1975 році біологічний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова кафедру гідробіології.

В Одеському екологічному університеті працює з 2004 року і по теперішній час.

У період з 2006 по 2012 роки працював деканом Природоохоронного факультету ОДЕКУ.

У 2008 р. за безпосередньою участю Павла Володимировича  та під його керівництвом в ОДЕКУ була створена кафедра Водних біоресурсів та аквакультури, яка розпочала підготовку фахівців з аквакультури, виробництва продукції, охорони, відтворення та процесу використання водних біоресурсів для структурних підрозділів Мінприроди та аграрного господарства України.

У 2012 році Павло Володимирович захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.03 «Рибництво» на тему «Біолого-технологічні основи культивування морських риб». У цьому ж році очолив строрену ним кафедру Водних біоресурсів та аквакультури. У 2015 році Шекку Павлу Володимировичу присвоєно вчене звання професора.

Шекк Павло Володимирович – висококваліфікований, широковідомий фахівець у галузі рибництва. За час багаторічної науково-педагогічної праці опублікував понад 180 наукових і науково-методичних робіт, у тому числі 5 монорграфій, 3 підручника, отримав 2 патенти, методичні вказівки та інструкції для штучного розведення кефалевих та камбалових риб, які мають наукове і практичне значення у галузі розвитку аквакультури та марикультури України та Світу.

Comments are closed