Наукова діяльність та міжнародне співробітництво

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ ТА АКВАКУЛЬТУРИ

Студенти всіх років навчання приймають активну участь у  науково-дослідному житті кафедри Водних біоресурсів та аквакультури.

Так для студентів молодших курсів з метою їх залучення до наукової роботи на кафедрі її провідними фахівцями проводяться студентські наукові семінари та гуртки. Робота студентського наукового гуртка «Водні біоресурси» включає вивчення ключових питань різних сфер використання гідробіонтів та викликає високий рівень зацікавленості серед студентської молоді. Особливу увагу приділено практичний стороні наукової діяльності. Типові питання, занесені у роботу студентського наукового гуртка включають: значення безхребетних у житті риб, форми тіла риб та її значення у гідродинаміці, пристосування гідробіонтів як еволюційний процес, особливості будови та функції органів відчуття у рослиноїдних та хижих риб, значення нерестових факторів для прохідних та напівпрохідних, значення акліматизації у відтворенні рибних ресурсів видів риб, новітні методи переробки риби та рибопродуктів, біологія та особливості розведення осетрових та багато інших. Робота гуртка проводиться під керівництвом викладачів кафедри.

Всі без виключення студенти кафедри мають можливість прийняти участь у Всеукраїнській  студентській олімпіаді «Водні біоресурси» перший етап якої відбувається на базі університету та кафедри Водних біоресурсів та аквакультури. Традиційні напрями – гідробіологія, іхтіологія та розведення риб.

Для студентів освітнього рівня підготовки «Магістр» передбачений Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Біологія» участь у якому приймають практично всі студенти кафедри під керівництвом її провідних фахівців. Щорічно студентами кафедри займаються призові місця та роботи направляться до участі у ІІ турі.

Крім того на базі кафедри проводиться традиційна щорічна студентська наукова конференція Одеського державного екологічного університету, участь у якій приймають студенти практично всіх років навчання. Всі учасники мають можливість опублікувати результати своєї наукової роботи у вигляді тез доповідей, що входять до окремого збірника, а найкращі роботи рекомендуються до опублікування у вигляді статей, що входять до відповідного збірника статей за матеріалами студентської наукової конференції ОДЕКУ.

Comments are closed